Our Team

Kaniz Fatema Islam

Manager (Study & Immigaration)

Amina Akter Koly

Executive (Study & Immigaration)

Zahida Sultana

Executive (Study & Immigaration)

Md Abu Naeem Nahid

Executive (Immigaration & Visa )

Tutul Voumik

Executive ( Visa & Ticketing )